Služby KÚPY / VYHĽADANIA nehnuteľnosti

Služby KÚPY / VYHĽADANIA nehnuteľnosti

Proces vyhľadania vhodnej nehnuteľnosti je omhono ťažší ako jej predaj. Vyžaduje enormne veľa času, energie, znalosti a obozretnosti. Často sa jedná o doslova detektívnu prácu.

Takmer žiadny kupujúci si neuvedomuje, že na druhej strane obchodu proti nemu stojí predávajúci (vlastník, ktorý niekedy nemusí spomenúť všetky dôležité skutočnosti) a pokiaľ reaguje na ponuku realitnej kancelárie tak aj ďalší "protivník" maklér predávajúceho, ktorého odmena je ale paradoxne zaplatená z peňazí kupujúceho = z kúpnej ceny. Vo výsledku teda kupujúci platí odmenu svojmu protivníkovi.

Objednaním služby vyhľadania nehnuteľnosti vyrovnáte pomer síl, získate profesionála po svojom boku, ktorý má viac možností vyhľadania nehnuteľnosti, dohliadne na celý proces obchodu s dôrazom na VAŠU bezpečnosť a odmenu nasmerujete svojmu partnerovi, nie protivníkovi.

Vyhľadanie nehnuteľnosti

Ak som klientom poverený vyhľadaním nehnuteľnosti tak, podobne ako osobný lekár, právnik, či tréner sa venujem výlučne Vám a všetky svoje vedomosti, skúsenosti, schopnosti, kontakty a možnosti využívam na “100% vo Váš prospech “ a na dosiahnutie Vášho cieľa, kúpy dobrej nehnuteľnosti podľa zadania.

Pre naplnenie môjho poverenia zabezpečím ...

 • Masívna propagácia zámeru kúpy
 • Sociálne média - využitie sociálnych médii a ich privátnych / uzavretých inzertných skupín
 • 170 maklérov - využívam databázy kolegov maklérov
 • Neverejné ponuky - ako maklér mám možnosť dostať sa k zatiaľ neverejným ponukám, tzv. "podpultovkám"
 • Lokálny marketing - pre ešte efektívnejšiu propagáciu je informácia o Vašom záujme o kúpu nehnuteľnosti distribuovaná priamo v požadovaných lokalitách.
 • Google a Facebook reklama - Samozrejmosťou rovnako ako v prípade predaja nehnuteľnosti je cielená reklama na Facebooku a Googli
 • Komentovaná LIVE VIDEO obhliadka nehnuteľnosti - Ja s kamerou v nehnuteľnosti, Vy v papučiach doma v obývačke

SÚVISIACE SLUŽBY po nájdení vhodnej nehnuteľnosti

 • Preverenie stavu - siete, prístupy, ťarchy, predkupné práva, záložné práva, vecné bremená, ochranné pásma, územno - plánovacie informácie ...
 • Kúpna cena - na základe zistených skutočností zabezpečím pre Vás vyjednanie lepšej kúpnej ceny a jej bezpečný prevod predávajúcemu
 • Právne služby - Zmluvná dokumentácia? Katastrálne konanie? Predkupné právo štátu, či spoluvlastníkov? Národná kultúrna pamiatka? Dohliadneme na všetko.
 • Finančné služby - spoluprácou so všetkými finančnými inštitúciami Vám zabezpečím najvýhodnejšie fianacovanie kúpy
 • Poistenie - na jednom mieste vyriešim potreby poistenia nehnuteľnosti, zariadenia, zodpovednosti za škodu ....
 • Doplnkové služby - vďaka overenej spolupráci s profesionálmi viem zabezpečiť rýchle a kvalitné služby geodeta, znalca, či iného špecialistu.
 • Správy o vyhľadávaní - Pravidelná komunikácia o stave vyhľadávania je u mňa štandardom. Kvalitná informovanosť je základom dobrej spolupráce.

Chcete KÚPIŤ alebo VYHĽADAŤ nehnuteľnosť?

Zavolajte nám a na osobnom, či ONLINE stretnutí preberieme detaily našej budúcej spolupráce