5 NEVYHNUTNÝCH POVINNOSTI PO KÚPE A PREDAJI NEHNUTEĽNOSTI
#VladimirSabol #Blog

5 NEVYHNUTNÝCH POVINNOSTI PO KÚPE A PREDAJI NEHNUTEĽNOSTI

Publikovane:18/06/2023

Publikoval:Vladimír Sabol

Kúpili ste alebo predali nehnuteľnosť v roku 2023? Poznáte Vaše povinnosti po jej predaji, či kúpe?

V prvom rade nám dovoľte zablahoželať Vám k úspešnému obchodu. No podpisom kúpnej zmluvy a zmenou vlastníka nehnuteľnosti v katastri to nekončí. Ako predávajúci, tak aj kupujúci má ešte niekoľko ďalších povinností. Všetko podstatné sa dozviete v nasledujúcich riadkoch ...

Povinnosti PREDÁVAJÚCEHO po predaji nehnuteľnosti

Po povolení vkladu kúpnej zmluvy príslušným katastrom nehnuteľností obdržíte poštou na adresu uvedenú v kúpnej zmluve cca do 15 dní od povolenia vkladu tzv.: "Rozhodnutie o povolení vkladu kúpnej zmluvy". Ak ho chcete skôr, môžete si ho vyzdvihnúť aj osobne. Ak sa jedná o prešovský kataster tak priamo v budove katastra na ulici Levočskej 3 v Prešove po tom, čo si telefonicky alebo na stránke www.katasterportal.sk overíte, že vklad bol katastrom povolený. Po obdržaní tohto dokumentu je potrebné:

  1. Odhlásenie sa z povinnosti platenia dane z nehnuteľnosti - Nie, nespravia to automaticky. Potrebujete k tomu práve to vyššie spomenuté rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, ktoré si vyzdvihnete osobne na katastri (alebo Vám príde poštou) a Váš občiansky preukaz (OP). List vlastníctva nestačí. Toto vybavíte na miestne príslušnom obecnom, či mestskom úrade – Prešovčania to vybavia na MsÚ, ul. Jarkova 24, 1. poschodie, č. dverí 238 a 239. Detailné informácie, aktuálne tlačivá i kontakty nájdete na tomto linku: Prešov - daň z nehnuteľnosti

  2. Odhlásenie sa z povinnosti platieb za komunálny odpad – Túto povinnosť vybavíte taktiež na miestne príslušnom obecnom, či mestskom úrade, potrebujete k tomu rovnaké doklady ako v predošlom bode – Prešovčania opäť na MsÚ, ul. Jarkova 24, detailnéinformácie, aktuálne tlačivá i kontakty nájdete na tomto linku: Prešov - poplatky za komunálny odpad

  3. Odhlásenie z Trvalého pobytu - po prihlásení sa k trvalému pobytu na inej adrese Vás automaticky odhlásia z trvalého pobytuna pôvodnej adrese, netreba nikam chodiť. Detailné informácie nájdete na tomto linku: Odhlásenie z trvalého pobytu

  4. Odhlásenie sa z poplatku RTVS Od 1.7.2023 sa ruší povinnosť platiť úhrady RTVS, tzv. koncesionárske poplatky. Ak platíte úhradu RTVS cez SIPO doklad, od mesiaca 07/2023 Vám nebude na platobnom doklade SIPO vystavovaný nový predpis RTVS, nie je potrebné kontaktovať RTVS. Ak platíte úhradu RTVS prevodným príkazom, od 1.7.2023 úhradu RTVS neplaťte, zrušte si prípadný trvalý príkaz vo Vašej banke. Detailné informácie nájdete na tomto linku: Odhlásenie z RTVS

  5. Ďalšie ohlasovacie povinnosti – po zmene trvalého pobytu máte povinnosť nahlásiť jeho zmenu niektorým inštitúciám. Nahláste ju svojej banke, zamestnávateľovi a v prípade, že podnikáte aj Sociálnej poisťovni a podnikateľským registrom. Ak vlastníte auto ozvite sa na dopravný inšpektorát. Zdravotnej poisťovni zmenu trvalého pobytu hlásiť nemusíte, ak ste štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. V opačnom prípade musíte zdravotnej poisťovni zmenu nahlásiť do 8 dní. Pri zmene trvalého pobytu si musíte vymeniť občiansky preukaz za nový a to do 30 dní. Detailné informácie nájdete na tomto linku: Ďalšie ohlasovacie povinnosti

Povinnosti KUPUJÚCEHO po kúpe nehnuteľnosti


Rovnako aj pre Vás ako kupujúceho platí, že po povolení vkladu kúpnej zmluvy príslušným katastrom nehnuteľností obdržíte poštou naadresu uvedenú v kúpnej zmluve cca do 15 dní od povolenia vkladu tzv.: "Rozhodnutie o povolení vkladu kúpnej zmluvy".
Ak ho chcete skôr, môžete si ho vyzdvihnúť aj osobne. Ak sa jedná o Prešovský kataster tak priamo v budove katastra na ulici Levočskej3 v Prešove po tom, čo si telefonicky alebo na stránke www.katasterportal.sk overíte, že vklad bol katastrom povolený. (alebo Vás o tombude informovať Váš realitný maklér ak ste využili pri kúpe jeho služby)

Po obdržaní tohto dokumentu je potrebné:

  1. Prihlásenie sa k povinnosti platenia dane z nehnuteľnosti - Keďže ste v roku 2023 nadobudli nehnuteľnosť do vlastníctva (rozhodujúci je dátum povolenia vkladu uvedený na vyššie spomenutom rozhodnutí o povolení vkladu do katastra nehnuteľností),tak do 31. januára 2024 máte povinnosť nahlásiť sa na miestne príslušnom obecnom, či mestskom úrade k plateniu danez nehnuteľnosti a podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Potrebujete k tomu práve to vyššie spomenuté rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, ktoré si vyzdvihnete osobne na katastri alebo Vám príde poštou a Váš občianskypreukaz (OP). List vlastníctva nestačí. – Prešovčania to vybavia na MsÚ, ul. Jarkova 24, 1. poschodie, č. dverí 238 a 239. Detailnéinformácie, aktuálne tlačivá i kontakty nájdete na tomto linku: Prešov - daň z nehnuteľnosti

  2. Prihlásenie sa k povinnosti platieb za komunálny odpad – Povinnosť platiť za komunálny odpad Vám vzniká dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť (kúpou ...) alebo dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu, podľa toho čo nastane skôr a to do30 dní odo dňa kedy tieto skutočnosti nastali. Pri kúpe nehnuteľnosti určite bude skôr vlastníctvo nehnuteľnosti. Túto povinnosť vybavíte taktiež na miestne príslušnom obecnom, či mestskom úrade, potrebujete k tomu rovnaké doklady akov predošlom bode – Prešovčania opäť na MsÚ, ul. Jarkova 24, detailné informácie, aktuálne tlačivá i kontakty nájdete na tomtolinku: Prešov - poplatky za komunálny odpad

  3. Prihlásenie sa k Trvalému pobytu – k trvalému pobytu sa môžete prihlásiť osobne na ohlasovni miestne príslušného obecného,či mestského úradu alebo ONLINE cez portál www.slovensko.sk, tu však budete potrebovať OP so zaručeným elektronickýmpodpisom (ZEP). Ak sa rozhodnete pre osobné prihlásenie priamo na ohlasovni, tak pre Prešovčanov platí, že tak môžu urobiťv klientskom centre na ulici Jarkova 26, Prešov na prízemí, pracovisko č. 11. Tu Vás vybavia na počkanie a nemusíte sa obávaťdlhého čakania. Detailné informácie nájdete na tomto linku: Slovensko.sk - prihlásenie k trvalému pobytu alebo Prešov -prihlásenie k trvalému pobytu

  4. Prihlásenie sa k povinnosti platby poplatku RTVS - k 1.7.2023 je tento poplatok zrušený a teda nie je žiadna povinnosť registrácie

  5. Ďalšie ohlasovacie povinnosti – po zmene trvalého pobytu máte povinnosť nahlásiť jeho zmenu niektorým inštitúciám. Nahláste ju svojej banke, zamestnávateľovi a v prípade, že podnikáte aj Sociálnej poisťovni a podnikateľským registrom. Keďže ste novým vlastníkom nehnuteľnosti, novú adresu hlásite katastru (nemusíte, ale na liste vlastníctva Vám zostane uvedená pôvodná adresa) a na dopravný inšpektorát sa ozvite, ak vlastníte auto. Zdravotnej poisťovni zmenu trvalého pobytu hlásiť nemusíte, ak ste štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. V opačnom prípade musíte zdravotnej poisťovni zmenu nahlásiť do 8 dní. Pri zmene trvalého pobytu si musíte vymeniť občiansky preukaz za nový a to do 30 dní. Detailné informácie nájdete na tomto linku: Ďalšie ohlasovacie povinnosti

Záver


Ako vidíte realitný obchod skutočne nekončí podpisom kúpnej zmluvy, ale po predaji či kúpe má nový i pôvodný vlastník niekoľko dôležitých povinností. Ak ste pri predaji, či kúpe nehnuteľnosti využili služby realitného makléra o týchto povinnostiach Vás už určite informoval. (Ak nie, takto nebol najšťastnejší výber makléra a veríme, že to bol jediný jeho nedostatok) Na koniec máme pre Vás ešte jeden tip. Ak ste sa do predaja Vašej nehnuteľnosti ešte nepustili určite si prečítajte článok SPÔSOBY PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI, v ktorom sa dozviete čo Vás pri predaji čaká.

Chcete PREDAŤ alebo PRENAJAŤ nehnuteľnosť?


Pozývame Vás na kávičku kde Vám detailne ukážeme ako aj z Vašej nehnuteľnosti pre Vás získame maximum. Zavolajte nám alebo nám napíšte a dohodneme si termín stretnutia podľa vašich časových možností. Tešíme sa na Vás.

Viete čo o nás hovoria naši klienti?
Prečítajte si naše REFERENCIE