5 NEVYHNUTNÝCH POVINNOSTI PO KÚPE A PREDAJI NEHNUTEĽNOSTI
#VladimirSabol #Blog

5 NEVYHNUTNÝCH POVINNOSTI PO KÚPE A PREDAJI NEHNUTEĽNOSTI

Publikovane:18/06/2023

Publikoval:Vladimír Sabol

Kúpili ste alebo predali nehnuteľnosť v roku 2024? Poznáte Vaše povinnosti po jej predaji, či kúpe?

V prvom rade nám dovoľte zablahoželať Vám k úspešnému obchodu. No podpisom kúpnej zmluvy a zmenou vlastníka nehnuteľnosti v katastri to nekončí. Ako predávajúci, tak aj kupujúci má ešte niekoľko ďalších povinností. Všetko podstatné sa dozviete v nasledujúcich riadkoch ...

Povinnosti PREDÁVAJÚCEHO po predaji nehnuteľnosti

Po povolení vkladu kúpnej zmluvy príslušným katastrom nehnuteľností obdržíte poštou na adresu uvedenú v kúpnej zmluve cca do 15 dní od povolenia vkladu tzv.: "Rozhodnutie o povolení vkladu kúpnej zmluvy". Ak ho chcete skôr, môžete si ho vyzdvihnúť aj osobne. Ak sa jedná o prešovský kataster tak priamo v budove katastra na ulici Levočskej 3 v Prešove po tom, čo si telefonicky alebo na stránke www.katasterportal.sk overíte, že vklad bol katastrom povolený. Po obdržaní tohto dokumentu je potrebné:

  1. Odhlásenie sa z povinnosti platenia dane z nehnuteľnosti - Nie, nespravia to automaticky. Tento úkon viete realizovať len v termíne 1.1. až 31.1. v roku nasledujúcom po roku kedy došlo k zmene vlastníctva (ak ste nehnuteľnosť predali v r. 2024 tak tento úkon viete realizovať v januári 2025) Potrebujete k tomu práve to vyššie spomenuté rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, ktoré si vyzdvihnete osobne na katastri (alebo Vám príde poštou) a Váš občiansky preukaz (OP). Najnovšie platí, že údaj o zmene vlastníka si vedia dohľadať aj pracovníčky daného oddelenia a reálne nepotrebujete nič k nehnuteľnosti. Toto vybavíte na miestne príslušnom obecnom, či mestskom úrade – Prešovčania to vybavia na MsÚ, ul. Jarkova 24, 1. poschodie, č. dverí 238 a 239. Detailné informácie, aktuálne tlačivá i kontakty nájdete na tomto linku: Prešov - daň z nehnuteľnosti

  2. Odhlásenie sa z povinnosti platieb za komunálny odpad – Túto povinnosť vybavíte taktiež na miestne príslušnom obecnom, či mestskom úrade, potrebujete k tomu rovnaké doklady ako v predošlom bode – Prešovčania opäť na MsÚ, ul. Jarkova 24, detailné informácie, aktuálne tlačivá i kontakty nájdete na tomto linku: Prešov - poplatky za komunálny odpad

  3. Odhlásenie z Trvalého pobytu - po prihlásení sa k trvalému pobytu na inej adrese Vás automaticky odhlásia z trvalého pobytu na pôvodnej adrese, netreba nikam chodiť. Detailné informácie nájdete na tomto linku: Odhlásenie z trvalého pobytu

  4. Odhlásenie sa z poplatku RTVS Od 1.7.2023 sa ruší povinnosť platiť úhrady RTVS, tzv. koncesionárske poplatky. Ak platíte úhradu RTVS cez SIPO doklad, od mesiaca 07/2023 Vám nebude na platobnom doklade SIPO vystavovaný nový predpis RTVS, nie je potrebné kontaktovať RTVS. Ak platíte úhradu RTVS prevodným príkazom, od 1.7.2023 úhradu RTVS neplaťte, zrušte si prípadný trvalý príkaz vo Vašej banke. Detailné informácie nájdete na tomto linku: Odhlásenie z RTVS

  5. Ďalšie ohlasovacie povinnosti – po zmene trvalého pobytu máte povinnosť nahlásiť jeho zmenu niektorým inštitúciám. Nahláste ju svojej banke, zamestnávateľovi a v prípade, že podnikáte aj Sociálnej poisťovni a podnikateľským registrom. Ak vlastníte auto ozvite sa na dopravný inšpektorát. Zdravotnej poisťovni zmenu trvalého pobytu hlásiť nemusíte, ak ste štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. V opačnom prípade musíte zdravotnej poisťovni zmenu nahlásiť do 8 dní. Pri zmene trvalého pobytu si musíte vymeniť občiansky preukaz za nový a to do 30 dní. Detailné informácie nájdete na tomto linku: Ďalšie ohlasovacie povinnosti

Povinnosti KUPUJÚCEHO po kúpe nehnuteľnosti


Rovnako aj pre Vás ako kupujúceho platí, že po povolení vkladu kúpnej zmluvy príslušným katastrom nehnuteľností obdržíte poštou na adresu uvedenú v kúpnej zmluve cca do 15 dní od povolenia vkladu tzv.: "Rozhodnutie o povolení vkladu kúpnej zmluvy".
Ak ho chcete skôr, môžete si ho vyzdvihnúť aj osobne. Ak sa jedná o Prešovský kataster tak priamo v budove katastra na ulici Levočskej 3 v Prešove po tom, čo si telefonicky alebo na stránke www.katasterportal.sk overíte, že vklad bol katastrom povolený. (alebo Vás o tom bude informovať Váš realitný maklér ak ste využili pri kúpe jeho služby)

Po obdržaní tohto dokumentu je potrebné:

  1. Prihlásenie sa k povinnosti platenia dane z nehnuteľnosti - Keďže ste v roku 2024 nadobudli nehnuteľnosť do vlastníctva (rozhodujúci je dátum povolenia vkladu uvedený na vyššie spomenutom rozhodnutí o povolení vkladu do katastra nehnuteľností), tak do 31. januára 2025 máte povinnosť nahlásiť sa na miestne príslušnom obecnom, či mestskom úrade k plateniu dane z nehnuteľnosti a podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Potrebujete k tomu práve to vyššie spomenuté rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, ktoré si vyzdvihnete osobne na katastri alebo Vám príde poštou a Váš občiansky preukaz (OP). List vlastníctva nestačí. – Prešovčania to vybavia na MsÚ, ul. Jarkova 24, 1. poschodie, č. dverí 238 a 239. Detailné informácie, aktuálne tlačivá i kontakty nájdete na tomto linku: Prešov - daň z nehnuteľnosti

  2. Prihlásenie sa k povinnosti platieb za komunálny odpad – Povinnosť platiť za komunálny odpad Vám vzniká dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť (kúpou ...) alebo dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu, podľa toho čo nastane skôr a to do 30 dní odo dňa kedy tieto skutočnosti nastali. Pri kúpe nehnuteľnosti určite bude skôr vlastníctvo nehnuteľnosti. Túto povinnosť vybavíte taktiež na miestne príslušnom obecnom, či mestskom úrade, potrebujete k tomu rovnaké doklady ako v predošlom bode – Prešovčania opäť na MsÚ, ul. Jarkova 24, detailné informácie, aktuálne tlačivá i kontakty nájdete na tomto linku: Prešov - poplatky za komunálny odpad

  3. Prihlásenie sa k Trvalému pobytu – k trvalému pobytu sa môžete prihlásiť osobne na ohlasovni miestne príslušného obecného, či mestského úradu alebo ONLINE cez portál www.slovensko.sk, tu však budete potrebovať OP so zaručeným elektronickým podpisom (ZEP). Ak sa rozhodnete pre osobné prihlásenie priamo na ohlasovni, tak pre Prešovčanov platí, že tak môžu urobiťv klientskom centre na ulici Jarkova 26, Prešov na prízemí, pracovisko č. 11. Tu Vás vybavia na počkanie a nemusíte sa obávať dlhého čakania. Detailné informácie nájdete na tomto linku: Slovensko.sk - prihlásenie k trvalému pobytu alebo Prešov -prihlásenie k trvalému pobytu

  4. Prihlásenie sa k povinnosti platby poplatku RTVS - k 1.7.2023 je tento poplatok zrušený a teda nie je žiadna povinnosť registrácie

  5. Ďalšie ohlasovacie povinnosti – po zmene trvalého pobytu máte povinnosť nahlásiť jeho zmenu niektorým inštitúciám. Nahláste ju svojej banke, zamestnávateľovi a v prípade, že podnikáte aj Sociálnej poisťovni a podnikateľským registrom. Keďže ste novým vlastníkom nehnuteľnosti, novú adresu hlásite katastru (nemusíte, ale na liste vlastníctva Vám zostane uvedená pôvodná adresa) a na dopravný inšpektorát sa ozvite, ak vlastníte auto. Zdravotnej poisťovni zmenu trvalého pobytu hlásiť nemusíte, ak ste štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. V opačnom prípade musíte zdravotnej poisťovni zmenu nahlásiť do 8 dní. Pri zmene trvalého pobytu si musíte vymeniť občiansky preukaz za nový a to do 30 dní. Detailné informácie nájdete na tomto linku: Ďalšie ohlasovacie povinnosti

Záver


Ako vidíte realitný obchod skutočne nekončí podpisom kúpnej zmluvy, ale po predaji či kúpe má nový i pôvodný vlastník niekoľko dôležitých povinností. Ak ste pri predaji, či kúpe nehnuteľnosti využili služby realitného makléra o týchto povinnostiach Vás už určite informoval. (Ak nie, takto nebol najšťastnejší výber makléra a veríme, že to bol jediný jeho nedostatok) Na koniec máme pre Vás ešte jeden tip. Ak ste sa do predaja Vašej nehnuteľnosti ešte nepustili určite si prečítajte článok SPÔSOBY PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI, v ktorom sa dozviete čo Vás pri predaji čaká.

Chcete PREDAŤ alebo PRENAJAŤ nehnuteľnosť?


Spojte sa s nami. Detailne Vám ukážeme ako aj z Vašej nehnuteľnosti pre Vás získame maximum. Zavolajte nám alebo nám napíšte a dohodneme si termín ONLINE či OFFLINE stretnutia podľa vašich časových možností. Tešíme sa na Vás.

Viete čo o nás hovoria naši klienti?
Prečítajte si naše REFERENCIE

HOVORIA O NÁS SPOKOJNÍ KLIENTI

Referencie

”Naozaj excelentný pristup, cenné rady a odporúčania boli u p. Sabola samozrejmosťou. Venoval sa nám naozaj naplno, bez ohľadu na to, či niečo kúpime, alebo sa len tak orientujeme v ponuke a len rozmýšľame o kúpe... Vyjadrujeme veľký obdiv k práci p. Sabola, vďaka ktorému sme sa dostali k nehnuteľnosti splňajúcej naše požiadavky a sme maximálne spokojní a milo prekvapení. Počas realizácie predaj - kúpa -financovanie sme nemali vďaka p. Sabolovi žiadne ťažkosti, vybavovačky a nepríjemnosti... Odporúčil nám aj zbehlého finančného poradcu, p. Floreka, ktorý nám pomohol pri výbere najvýhodnejšieho úveru - nielen z hľadiska jeho provízie, ale hlavne v náš prospech. Celkovo jeho agentúru PROFI REALITY SABOL hodnotíme veľmi pozitívne a samozrejme budeme len a len odporúčať ďalej a prajeme veľa podobne spokojných zákazníkov.

Rodina Kozmova

Dobrý deň pán Sabol,

môj nový byt už začína vyzerať k svetu ale hlavne sa z neho teším a konečne začínam pomaly vypínať motory a užívať si zariaďovanie. Posielam Vám recenziu a ako som si na stránke firmy prečítala, ani neviem či ešte nejakú potrebujete, veď je ich tam dosť a všetky s veľmi kladným hodnotením.

Pri sprostredkovaní predaja a následnej kúpy nehnuteľnosti som oslovila realitného makléra pána Vladimíra Sabola. Oplatilo sa. Pri jednaní s ním som ocenila hlavne jeho profesionálnosť, spoľahlivosť, taktnosť, promptnosť, precíznosť, komunikatívnosť a ochotu kedykoľvek pomôcť a poradiť. Ďakujem a prajem jemu aj celej spoločnosti veľa pracovných úspechov.

Mgr. Tkáčiková Bibiána

”Touto cestou by som chcela aj ostatných predávajúcich či kupujúcich podporiť pri výbere realitnej kancelárie PROFI REALITY SABOL. Nás si získal profesionálnym prístupom a ochotou realitný maklér Vladimír Sabol. O všetkých krokoch nás vždy informoval a ochotne pomohol pri celej realizácii predaja nehnuteľnosti.

Mária Trojanovičová

Touto cestou sa chcem poďakovať realitnému centru PROFI REALITY SABOL za služby ,,all inclusive" pri kúpe nehnuteľnosti. To "PROFI" v názve je tam jednoznačne opodstatnene. Chcem oceniť profesionálny a ľudský prístup ku klientovi, hľadanie najlepšieho riešenia v tých najzložitejších situáciách, ktoré kúpa nehnuteľnosti so sebou prináša. Vďaka p. Sabolovi som sa vyhol mnohým problémom a starostiam pri tejto veľmi náročnej operácii. Sám by som sa po skúsenostiach z tohto ,,obchodu,, do takejto závažnej veci už nikdy nepustil. Som rád, že som sa odovzdal do rúk skutočného realitného profesionála. Ešte raz chcem poďakovať p. Sabolovi za všetko, čo pre mňa urobil, popriať pevné zdravie a veľa takých spokojných klientov ako som ja. Vždy sa na jeho spoločnosť znovu rád obrátim."

Ing. Alexander Galajda

Chcela by som sa touto formou podeliť o moju pozitívnu skúsenosť s Vašou realitnou kanceláriou, no predovšetkým s prácou p. Vladimíra SABOLA pri predaji mojej nehnuteľnosti, ktorý bol nesmierne ochotný, veľmi prístupný so snahou naplniť všetky moje očakávania, v jednaní bol dôsledný a taktný a čo bolo najdôležitejšie v jednaniach s potenciálnym záujemcom o mnou predávanú nehnuteľnosť som nikdy nenadobudol dojem, že nestojí na mojej strane - práve naopak- bol mi nesmiernou oporou pri všetkých jednaniach a prehliadkach nehnuteľnosti (o ktorých si mimochodom pamätal takmer všetky detaily a takto ich aj záujemcom prezentoval) jednania viedol vždy a dôsledne v môj prospech. Na základe uvedeného Vás chcem veľmi pekne poprosiť, aby by ste si našli čas a aspoň slovne uznali prácu p. Vladimíra SABOLA, ktorý ma pri každom stretnutí presvedčil, že mu možno dôverovať - čo implicitne znamená aj dôveru v schopnosti Vašej RK, preto som presvedčená, že si - minimálne slovnú pochvalu - zaslúži. Prosím tlmočte mu ešte raz moju úprimnú vďaku za pomoc pri predaji mojej nehnuteľnosti. Vašej realitnej kancelárii prajem veľa úspechov na trhu, ale predovšetkým Vám prajem takú šťastnú ruku pri výbere Vašich spolupracovníkov, či zamestnancov, akú ste mali v prípade p. V. Sabola. Vaša spokojná klientka Martina Ďurišinová

RNDr. Martina Ďurišinová

Dobrý večer pán Sabol,

chápeme princíp Vašej práce a oceňujeme Vašu každodennú snahu pomôcť klientovi v akejkoľvek situácii. Páči sa mi, že nenecháte klienta \"rozležať\" a riešite veci \"za horúca\" a snažíte sa tak nájsť správne riešenie pre danú situáciu. Taktiež oceňujem Vašu pozitivitu a ľudskú stránku jednania, rýchle, promptné jednanie a nasadenie. Preto vyjadrujeme veľké poďakovanie za Váš čas, nadčasovosť a priamosť, ktoré mnohým maklérom chýba. Mala som pocit, že ako jeden z naozaj mála maklérov citlivo vnímate potreby zákazníka, bez ohľadu na to, či by ste v konečnom princípe profitovali a pozerali sa tak len na seba. Páči sa mi Vaša práca a určite budeme o Vás podávať len dobré referencie a kontakt na Vás radi posunieme ďalej.
Prajeme Vám príjemný večer a ešte raz ďakujeme za dobre mienený úmysel, ktorý síce nenadobudol svoj rozmer, ale má svoju hodnotu."

Manželia Haltmanoví

Dobrý deň. Chceli by sme sa touto formou poďakovať za pomoc pri predaji našej nehnuteľnosti, za seriózny a profesionálny prístup pána Sabola Vladimíra. Celý čas sme boli v kontakte, informoval nás o všetkom dôležitom. Prajeme jemu a spoločnosti PROFI REALITY SABOL veľa úspechov a vrelo odporúčame ďalším klientom.

Manželia Kočišoví

"Chceli by sme sa touto formou poďakovať p. Sabolovi Vladimírovi za ústretový a spoľahlivý prístup pri predaji nášho bytu v Prešove."

Manželia Chromí

”Pri kúpe bytu som spolupracoval s p. Vladimírom Sabolom. Kompletný servis počínajúc obhliadkami, rezervačnou zmluvou, hypotékou, končiac prepismi energii, správcovi, katastrálnom úrade bolo profesionálne zorganizované a zabezpečene. Veľmi oceňujem úsporu môjho času, byrokracia vybavená bez jediného dňa dovolenky :-)“

Ing. Dedina Miroslav

”Spolupráca s Profi Reality Sabol bola skvelá. Všetko išlo hladko a bez problémov. Pán Sabol pozisťoval všetky potrebné informácie, a povybavoval všetky potrebné náležitosti tak, že naša účasť na transakcii vlastne spočívala len v podpise materiálov. Dal si záležať na tom, aby sme všetkému rozumeli a všetko bolo jasné. Zodpovedal každú otázku. Naviac bol aj ochotný riešiť naše požiadavky ktoré mu zvýšili prácnosť - napr.ohľadom počtu bánk do ktorých zašleme žiadosť o hypotéku. Veľmi oceňujem jeho profesionalitu, rýchlosť práce, flexibilitu, a tiež ľudský a priateľský prístup a ústretovosť. Vďaka čomu celá transakcia išla maximálne hladko napriek tomu že manželka bola vo vysokom štádiu tehotenstva. Tým že byt sme kupovali, realitného makléra sme si nevyberali. Avšak, ak by sme si mohli vybrať, po tejto skúsenosti iného by sme nehľadali. Maximálna spokojnosť.

Ing. Marek Bednár